ADVIES

HUISRAAD – Advies aan particulieren

We beantwoorden ter plaatse alle mogelijke vragen & zetten de bewoner geïnformeerd op weg.

-bij verbouwingsplannen waar niet meteen een architect voor nodig is

-bij de aankoop van een woning gaan we mee kijken of er addertjes zijn

 

 

EXPERTISE – Advies aan overheden & media

Bijvoorbeeld:

-Klankbordgroep Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen (2006)

-Klankbordgroep nieuwe Bouwcode Stad Antwerpen (2013)

-Advies voor de Cel Stadsontwikkeling van een politieke partij

ivm verdichting en het opvangen van de demografische explosie (2014)

-Advies voor Gazet van Antwerpen

ivm verdichting en het opvangen van de demografische explosie (2014)17

-Advies voor artikel “Bouwen & wonen met de natuur” ivm compact bouwen (2014)