• X

  Scoutsterreinen “Den Brink”

  Voor de scoutsterreinen Den Brink in Herentals ontwikkelden we -samen met Archi4 – een toekomstvisie voor het gehele terrein. Naast het stroomlijnen van (veilig) parkeren, (duidelijk) toekomen, (handigere) logistiek… , zochten we ook naar een ordening van de verschillende logementen.

  Het aanbod van logementen bestaat uit verschillende typologieën, door ons onopvallend geplaatst op een halve cirkel zodat het bos vrij blijft om te spelen. In het midden wordt het sanitair uitgebreid met een gemeenschappelijke luifel. De logementen zelf krijgen elk een soort stuifduin om zich heen als suggestie van de eigen plek & geborgenheid.

  De bestaande Zonnedauw wordt low-tech, slim & betaalbaar verbouwd. Onze voorstellen zorgen er ondermeer voor dat er verschillende groepen naast elkaar kunnen logeren (zon + dauw), waardoor de financiële return groter kan zijn. De lage, donkere gangen worden genereuze lichtstraten die dienst zullen doen als zonnevangers & ventilatie (free cooling). Tevens bieden ze zicht op de bomen & het leven daarin.

  De bestaande, afgeleefde blokhut De Kemphaan wordt afgebroken & herrijst op een betere locatie op de halve cirkel. Deze wordt opgetrokken als een rationele, ecologische, circulaire, multifunctionele, flexibele, betaalbare houten constructie, toegedekt met een kap in houten shingles die het verendek van een Kemphaan suggereren. Slapen onder de vleugels van de Kemphaan.

 • X

  Bedrijfshal maatwerkbedrijf “De Biehal”

  Op de zorgcampus Meysterbergen te Lommel komen allerlei gebouwen met een sociale insteek. Men vroeg ons het bestaande masterplan vooraan verder uit te werken om context te verschaffen aan het poortgebouw dat we voor maatwerkbedrijf De Biehal moeten ontwikkelen & ook meer eenheid te brengen op de site. Om alle gebouwen te verbinden, komt er een wandelboulevard met rustplekken, speelplekken, groen, water enzovoorts. Ook het café van De Biehal grenst hieraan.
  Het gebouw van de Biehal kreeg een compacte zeshoekige vorm die de overgang maakt tussen het achterliggende deel met zijn orthogonale structuur (uit het eerdere masterplan) & het schuine stratenpatroon. Elke gevel vertegenwoordigt een functie. De Biehal plant een gebouw van 2x 1000m² met kantoren, een kringwinkel, horeca, een strijkdienst enzovoorts. Deze wordt opgevat als een ecologische & circulaire industriehal, een multifunctionele markthal. Aan de straatkant komt een kringwinkel, gelegen aan een plein waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, kleine evenementen kunnen plaatsvinden… Op de site wordt veel aandacht geschonken aan groenaanleg, er worden heel wat bomen geplant en wilde bloemenweides voorzien om de biodiversiteit op de site te stimuleren en om het achterliggende groen van Meysterbergen door te trekken richting stationsstraat. Op die manier wordt De Biehal een ankerpunt aan de steenweg naar Lommel. Foto’s: Liesbet Goetschalckx & DAM architecten

  Het volledige gebouw wordt ecologisch & circulair opgevat. De dragende constructie wordt in CLT (cross laminated timber- kruislaaghout) gemaakt  en wordt met omkeerbare verbindingen verbonden. De Binnenwanden zijn flexibel en demonteerbaar. Daarnaast worden ook alle technieken circulair & in opbouw geplaatst en kiezen we resoluut voor bio-ecologische materialen om te isoleren en af te werken.

  Oppervlakte: 1800m2

  C02 opslag: 181.199 kg c02 (= elektriciteit van 201 huishoudens op jaartijd/ uitstoot van 1.535.585km aan uitlaatgassen)

  Bouwheer: VZW De Biehal

  Architect: DAM Architecten (projectarchitect Laurent Vanhaverbeke)

  Hoofdaannemer : Beneens bouw & interieur

  Studiebureau technieken : RA-CO studiebureau

  Groenontwerp: Biotoop ecologische inrichting

   

 • X

  Masterplan dorp-in-dorp “Bijgaardenhof”

  De Vlaamse Bouwmeester en de Vlaamse minister van Welzijn lanceerden een oproep aan zorgverstrekkers voor de bouw van innovatieve zorginfrastructuur. Vijf pilootprojecten werden opgestart. Eén ervan was het voormalige bedrijfssite Makady in het centrum van Dilbeek dat zal worden omgevormd tot een duurzame & inclusieve wijk met een 110-tal wooneenheden.  SpaceLab & DAM architecten maakten een masterplan met een mix aan grondgebonden woningen in begijnhoftypologie , appartementen & duplexen in een “Kerkschip”, zorgwoningen in een “waterburcht”… Een plek waar mensen op informele wijze voor elkaar zorgen. De parkeerplaatsen voor deelwagens worden ondergronds voorzien, de site zelf is autovrij. De “straten” & pleinen vormen doorsteken voorstappers & trappers tussen het centrum & de achterliggende wijk. Op de hoeken worden publieke functies voorzien: een kruidenier, fietsenmaker, strijkdienst, crèche, wijkverpleegster, boodschappenleverpunt. … De oude brouwerij wordt gerenoveerd tot café of buurthuis & zal zo een ankerpunt zijn in het sociale leven.

  Een dorp in een dorp.

 • X

  Masterplan dorpsuitbreiding “Runkenberg”

  Samen met Fris in het landschap & SpaceLab ontwikkelde DAM architecten een masterplan voor een duurzame stedenbouwkundige ontwikkeling met zo’n 125 woningen aan de rand van de gemeente Lede. Op vraag vd gemeente diende het hier om groepswoningbouw te gaan. De structuur werd bepaald door bestaande landschapselementen; weiden, grachten, afwatering, doorsteken… Dit resulteerde in de keuze om een soort dense dorpsstraat te creëren. De auto’s rijden aan de zijkant vd site in een ondergrondse garage. De site zelf is autovrij. De dorpsstraat krijgt een karrespoor met minimale verharding.  De bebouwing is een soort gemuteerde vierkantshoeve die uitwaaiert naar het landschap. Zo hebben alle woning zicht & toegang tot groen. Door de woningen dens te groeperen, blijft dat landschap (groen, water…) ook gevrijwaard.

 • X

  Luifels & vlonderpad prov.dom. Kessel Lo

  Op vraag van landschapsbureau Fris in het Landschap ontwierpen we een luifel voor onthaal/ontmoeting, een openluchtklas & een vlonderpad op het provinciaal domein van de provincie Vlaams Brabant in Kessel Lo. Het geheel is opgevat als een origami. Het vlonderpad komt zigzaggend uit het bos & over een kwel onderaan de heuvelrug.  Tpv de inkom van het park richt het zich op & plooit het zich open naar het landschap.  Het wijst de weg. Het schuine afdak geeft richting, dynamiek & beschutting.  Het palenbos aan de overkant van de weg wordt gesampeld & is meteen de steun voor de luifel. Deze kolommen zijn gemaakt van bomen op een Romeinse Tumulus in Tienen. Deze dienden te verdwijnen voor restauratie van de grafheuvel. Enkele dorpen verder hebben ze nu een nieuwe functie gekregen. Een voorbeeld van ecologie & circulariteit. De eerste luifel aan de inkom (trefpunt) vindt zijn tegenhanger 100m verder (openluchtklas). Beide ingrepen zorgen voor ontmoetingen & verbindingen tussen mensen.

 • X

  Paviljoen in stampleem “De Helix”

  Op vraag van landschapsbureau Fris in het Landschap ontwerpen we een nieuwe bijenhal voor de Helix, een educatieve tuin voor de Vlaamse overheid in Grimminge (Geraardsbergen). Naast de bijenkasten & een berging bestaat deze voornamelijk uit een lokaal om schoolkinderen de werking van een bijenkolonie te laten zien. Het moest niet alleen een afdak zijn & beschutting bieden, maar ook een uitnodigend architecturaal element in de tuin zijn, een prikkelende ervaring voor kinderen. De trechtervorm als landingsbaan voor bijen uit de eerste schetsen evolueerde tot een honingraat. De honingraat vind je terug op verschillende schaalniveau’s. Door een pivoterende deur met geperforeerd honingraatmotief komen de kinderen letterlijk binnen in de wereld van de bijen. De wanden worden opgebouwd uit lokaal gewonnnen “rammed earth” ism BC architects. Daarover plaatsen we een luifel met groendak. Alle materialen zijn bio-ecologisch  zodat er geen negatieve impact is op de bestuivers. We bouwden dit paviljoen zelf, samen met enkele vrijwilligers in workshopformule en met Het Leemniscaat.

 • X

  Idee voor “Het Harmonisch Albertpark”

  In dit pro deo voorstel verenigen we het Antwerpse Albertpark, het Harmoniepark & het groen rond het Provinciehuis tot 1 groot park. De Elisabethlei wordt gesupprimeerd (enkel voor bewoners). Auto’s, trams & bussen rijden in twee richtingen rond het park via de Albertparkweg. Nog beter zou zijn ook deze te supprimeren & de baan onder het park te laten gaan. Zo kunnen kinderen veilig spelen. Twee compacte hoekgebouwen bouwen de straatwand (wachtgevel) af & leiden de mensen letterlijk het park in. Op het gelijkvloers voorzien we een sociale functie (bv. buurtlokaal voor ouderen) zodat er ook sociale controle is.

 • X

  Idee voor buurtlokaal “Brilschans”

  Een oud korfballokaal in het Brilschanspark te Berchem kan worden omgebouwd tot een buurtlokaal met functies op wijkniveau. Jeugdverenigingen, buurtbewoners, lokale evenementen zoals Bar Brilschans… kunnen de infrastructuur gebruiken waardoor de sociale cohesie wordt bevorderd. De ingrepen zijn minimaal & ecologisch. Een groengevel kan al voldoende zijn om het lokaal om te vormen tot een aanlokkelijk trefpunt. Tegelijkertijd stelt het gebouwtje zich bescheidener op in het parklandschap.

 • X

  Masterplan “Filmhuis Klappei”

  Filmhuis Klappei is ondergebracht in het oud politiebureau van de Klappeistraat in Antwerpen. Het prachtige gebouw uit 1875 was dringend aan renovatie toe. Wegens een beperkt budget & het feit dat de verbouwing steunt op vrijwilligerswerk, zou de verbouwing gefaseerd gebeuren. Al gauw bleek dat de organisatie van het gebouw niet logisch was. Daarom ontwikkelden we pro deo een masterplan dat ervoor zorgt dat alles in een groter geheel kadert. Een eerste belangrijke ingreep was het herpositioneren van zaal 2. Daardoor wordt deze ruimte een volwaardige filmzaal en heeft ze een grotere capaciteit. Later zal zaal 1 achteraan op het gelijkvloers verwisseld worden met het café, dat qua proportie beter is om een filmzaal in onder te brengen. De zalen zullen dan boven elkaar gelegen zijn wat qua technieken, gebruik, isolatie, veiligheid… duidelijk voordelen oplevert. Hierdoor komt achteraan een grotere ruimte vrij om een café te installeren, geënt op de binnenkoer. Deze ruimte heeft uitbreidingsmogelijkheden zodat ze mee kan groeien met de populariteit van het Filmhuis.

  Project ism Geert Desmet (GiDS architectenbureau)