ADVIES

Particulieren

-Aankoopmakelaar: advies ter plaatse bij de eventuele aankoop van een woning

-Planologisch, bouwkundig & ecologisch advies: bv. bij kleine (niet vergunningsplichtige)  ingrepen.

Cohousinggroepen

-Advies voor cohousinggroepen bij opstart van hun traject. Tips & tricks.

-Ter plaatse screenen van potentiële gebouwen.

-Haalbaarheidsstudies voor site’s die in aanmerking lijken te komen.

Ontwikkelaars, overheden…

-Consultancy ter plaatse ivm mogelijkheden van gebouwen & site’s.

-Haalbaarheidsstudies bij de reconversie van gebouwen & site’s.

-Opmaken van een masterplan voor de duurzame ontwikkeling van een site