• X

  Haalbaarheidsstudie Wooncoop: “Heartbreak Hotel” (quickscan)

  Op de Markgravelei in Antwerpen kwam de pastorij te koop waarvan de kern door Bourla werd ontworpen. We werden gevraagd een snelle haalbaarheidsstudie of quickscan te maken naar  een mogelijke samenwoonvorm binnen de bestaande contouren van het gebouw. De doelgroep zou bestaan uit vrouwen die plots in een relatiebreuk zitten, een “Heartbreak Hotel”. Daarbij vinden ze onderdak & steun bij gelijke zielen, kinderen kunen samen spelen… We onderzochten mogelijke organisaties, het aantal te verwezenlijken units, de kosten… zodat we een bod konden uitbrengen. Dit ism Wooncoop.  Jammer genoeg verkocht het Bisdom het pand uiteindelijk aan een andere kandidaat.

 • X

  Haalbaarheidsstudie cohousing “Scherpen Horinck”

  Deze studie bestaat eruit de bestaande hertenboerderij in Leest te vervangen door een nieuwe exploitantenwoning voor de nieuwe boer, een zorgwoning/generatiewisselwoning, een hoeveshop, nieuwe stallingen, enkele B&B-kamers én een woongemeenschap van 5 units met gemeenschappelijke delen. De bewoners zorgen voor een verbreding van de activiteiten op de boerderij. De gemeenschappelijke ruimte zal dienst doen als workshopruimte voor bezoekers. Elk aspect vh samenwonen & de boerderij zelf zal ecologisch zijn zodat dit project een voorbeeld is voor het nieuwe, warme wonen & een integrale duurzame maatschappelijke aanpak. De gebouwen zijn natuurlijk ecologisch. De volumes zijn geïnspireerd op landelijke vierkantshoeves & langgevelhoeves, maar wel geabstraheerd in het kader van rationeel & betaalbaar bouwen. Beelden: digitale maquette vd volumes & de stapeling/schakeling.

 • X

  Haalbaarheidsstudie cohousing “Gildenhuis”

  In opdracht van Samenhuizen VZW maakten we een haalbaarheidsstudie om dit historisch gebouw in het centrum van Mechelen om te vormen tot woongemeenschap, mogelijks voor ouderen. Abbeyfield Vlaanderen vzw wilde hier graag zo’n 11 units realiseren & verhuren. Naast de privé woonunits, kan er ruimte voorzien worden voor een gemeenschapslokaal & enkele gezamenlijke voorzieningen. Mogelijks ook voor een inwonende zorgverstrekker. Op deze manier kunnen ouderen zelfstandig blijven wonen zonder te vervallen in sociaal isolement. En dit in een historisch & groen kader in het midden van de stad. Daarvoor wordt ondermeer de later toegevoegde theaterzaal afgebroken zodat er een schaduwrijke binnentuin kan gecreëerd worden, niet onbelangrijk voor ouderen. De zonnige tuin achteraan loopt over in de speelkoer van een school. Mogelijks kan er aan meervoudig ruimtegebruik gedaan worden & ontstaat ook hier een wisselwerking. De staat van het gebouw & de grote investering voor restauratie/renovatie zorgt ervoor dat de rendabiliteit een evenwichtsoefening zal worden.

 • X

  Haalbaarheidsstudie cohousing “Wittestraat”

  We hielpen een groep cohousers op zoek naar een bestaand pand in Antwerpen om te verbouwen naar een cohousingproject van ca. 20 units.
  In hun zoektocht stonden we de groep bij door de interessante panden te screenen op ruimtelijke mogelijkheden en bouwfysische toestand, hoeveel units er optimaal voorzien kunnen worden, wat de kostprijs van de verbouwing zal zijn…  Voor het oude politiecommissariaat in De Wittestraat te Berchem maakten we een uitgebreide haalbaarheidsstudie op. Maar de zoektocht gaat voort.

 • X

  Haalbaarheidsstudie “Venus lofts”

  Transformatie Pakhuis tot lofts te Antwerpen

  Twee pakhuizen in de Antwerpse studentenbuurt worden omgevormd tot zo’n 9 lofts.
  Het rechter gedeelte is een typisch stapelhuis met kleine ramen & eerder lage plafonds met zware houten balken.
  Het linker gedeelte is smaller maar de ruimtes zijn hoger & lichter. Dit gebouw is recenter & men is hier overgeschakeld op een stalen constructie.
  Deze verschil in typologie & ruimtebeleving geeft mogelijkheden.
  Het robuuste karakter (bakstenen wanden) & de ruimtewerking zoveel mogelijk behouden door een het aantal ingrepen te beperken. Enkele primaire volumes koudweg in de ruimte & losse wanden als kamerschermen laten de ruimte rondom rond doorlopen.

 • X

  Haalbaarheidsstudie “Spoor Noord”

  Nieuwbouw Appartementsgebouw Antwerpen

  Op een perceel van circa 30 bij 30m wordt een appartementsgebouw opgetrokken van zo’n 20 eenheden.
  Het gebouw wordt ingepast tussen enkele karaktervolle panden, uitlopers van de integraal geklasseerde De Marbaixstraat achter de hoek. Deze panden in neo-vlaams baksteenrenaisaance, een vorm van art nouveau, hebben een zeer vertikale ritmering. Deze ritmering, inclusief de hoge plint die het gelijkvloers vormt, wordt overgenomen in het appartementsgebouw. De hoofdbouw met inpandige balkonnetjes (loggias) sluit links sluit aan bij het lagere pand. Bovenop worden nog 2 terugliggende verdiepingen geplaatst die de lijn volgen van de rechterbuur. Hier worden ruime appartementen voorzien met terrassen die uitzicht bieden op park Spoor Noord. Dit terugliggend volume is vrijer & lichter dan de bakstenen onderbouw en zorgt ervoor dat het gebouw geen té zware monoliet wordt die de fijne architectuur van de buren misschien niet verdraagt.