• X

  Haalbaarheidsstudie cohousing De Scherpen Horinck, Leest

  Deze studie bestaat eruit de bestaande hertenboerderij te vervangen door een nieuwe exploitantenwoning voor de nieuwe boer, een zorgwoning/generatiewisselwoning, een hoeveshop, nieuwe stallingen, enkele B&B-kamers én een woongemeenschap van 5 units met gemeenschappelijke delen. De bewoners zorgen voor een verbreding van de activiteiten op de boerderij. De gemeenschappelijke ruimte zal dienst doen als workshopruimte voor bezoekers. Elk aspect vh samenwonen & de boerderij zelf zal ecologisch zijn zodat dit project een voorbeeld is voor het nieuwe, warme wonen & een integrale duurzame maatschappelijke aanpak. De gebouwen zijn natuurlijk ecologisch.

 • X

  Cohousing GILDENHUIS Mechelen

  In opdracht van Samenhuizen VZW maakten we een haalbaarheidsstudie om dit historisch gebouw in het centrum van Mechelen om te vormen tot woongemeenschap, mogelijks voor ouderen. Abbeyfield Vlaanderen vzw wilde hier graag zo’n 11 units realiseren & verhuren. Naast de privé woonunits, is er ruimte voorzien voor een gemeenschapslokaal & enkele gezamenlijke voorzieningen. Mogelijks ook voor een inwonende zorgverstrekker. Op deze manier kunnen ouderen zelfstandig blijven wonen zonder te vervallen in sociaal isolement. En dit in een historisch & groen kader in het midden van de stad. Daarvoor wordt ondermeer de later toegevoegde theaterzaal afgebroken zodat er een schaduwrijke binnentuin kan gecreëerd worden, niet onbelangrijk voor ouderen. De zonnige tuin achteraan loopt over in de speelkoer van een school. Mogelijks kan er aan meervoudig ruimtegebruik gedaan worden & ontstaat ook hier een wisselwerking. De staat van het gebouw & de grote investering voor restauratie/renovatie zorgt ervoor dat de rendabiliteit een evenwichtsoefening zal worden.

 • X

  Cohousing WITTESTRAAT Berchem

  We hielpen een groep cohousers op zoek naar een bestaand pand in Antwerpen om te verbouwen naar een cohousingproject van ca. 20 units.
  In hun zoektocht stonden we de groep bij door de interessante panden te screenen op ruimtelijke mogelijkheden en bouwfysische toestand, hoeveel units er optimaal voorzien kunnen worden, wat de kostprijs van de verbouwing zal zijn…  Voor het oude politiecommissariaat in De Wittestraat te Berchem maakten we een uitgebreide haalbaarheidsstudie op. Maar de zoektocht gaat voort.

 • X

  Cohousing KEMPEN Herentals

  We verleenden deze groep bijstand in het vormgeven van een woonconcept. Zo gaven we een lezing over de verschillende vormen van collectief wonen (door de eeuwen heen) en de consequenties van elk type op privacy, collectiviteit etc. Ook maakten we een vragenlijst op die hen moet laten nadenken over hoe zij willen
  (samen-)wonen. Wanneer een bouwgrond of pand gevonden wordt, kunnen we dit in een concreet ontwerp gieten.
  We verleenden ook bijstand in het beoordelen & verwerven van een potentiële bouwgrond of pand.

 • X

  Venus lofts

  Transformatie Pakhuis tot lofts te Antwerpen

  Twee pakhuizen in de Antwerpse studentenbuurt worden omgevormd tot zo’n 9 lofts.
  Het rechter gedeelte is een typisch stapelhuis met kleine ramen & eerder lage plafonds met zware houten balken.
  Het linker gedeelte is smaller maar de ruimtes zijn hoger & lichter. Dit gebouw is recenter & men is hier overgeschakeld op een stalen constructie.
  Deze verschil in typologie & ruimtebeleving geeft mogelijkheden.
  Het robuuste karakter (bakstenen wanden) & de ruimtewerking zoveel mogelijk behouden door een het aantal ingrepen te beperken. Enkele primaire volumes koudweg in de ruimte & losse wanden als kamerschermen laten de ruimte rondom rond doorlopen.

 • X

  Appartement National

  2 duplexappartementen & winkel

  De Nationalestraat is een belangrijke ader in de Antwerpse binnenstad.
  Aangelegd in 1930 naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van België verbindt ze ‘t Zuid met de binnenstad en vormt ze een psychologische poort tot de kernstad.
  Het gebouw mocht dan ook een ijkpunt zijn in de mental map.
  Tegelijkertijd ligt het in een Cultuur-Historisch-Esthetisch waardevol gebied.
  Schaal, ritme & materialisatie vd oude gebouwen werden gesampled, geabstraheerd, geherinterpreteerd & omgesmolten tot één geheel. De vele perspectieven en boeiende zichten op kerken & andere landmarks werden optimaal benut door de verschillende point-de-vues consequent te voorzien van een erker of een balkon.

 • X

  Spoor Noord

  Nieuwbouw Appartementsgebouw Antwerpen

  Op een perceel van circa 30 bij 30m wordt een appartementsgebouw opgetrokken van zo’n 20 eenheden.
  Het gebouw wordt ingepast tussen enkele karaktervolle panden, uitlopers van de integraal geklasseerde De Marbaixstraat achter de hoek. Deze panden in neo-vlaams baksteenrenaisaance, een vorm van art nouveau, hebben een zeer vertikale ritmering. Deze ritmering, inclusief de hoge plint die het gelijkvloers vormt, wordt overgenomen in het appartementsgebouw. De hoofdbouw met inpandige balkonnetjes (loggias) sluit links sluit aan bij het lagere pand. Bovenop worden nog 2 terugliggende verdiepingen geplaatst die de lijn volgen van de rechterbuur. Hier worden ruime appartementen voorzien met terrassen die uitzicht bieden op park Spoor Noord. Dit terugliggend volume is vrijer & lichter dan de bakstenen onderbouw en zorgt ervoor dat het gebouw geen té zware monoliet wordt die de fijne architectuur van de buren misschien niet verdraagt.