dima
  • X

    Haalbaarheidsstudie cohousing “Gildenhuis”

    In opdracht van Samenhuizen VZW maakten we een haalbaarheidsstudie om dit historisch gebouw in het centrum van Mechelen om te vormen tot woongemeenschap, mogelijks voor ouderen. Abbeyfield Vlaanderen vzw wilde hier graag zo’n 11 units realiseren & verhuren. Naast de privé woonunits, kan er ruimte voorzien worden voor een gemeenschapslokaal & enkele gezamenlijke voorzieningen. Mogelijks ook voor een inwonende zorgverstrekker. Op deze manier kunnen ouderen zelfstandig blijven wonen zonder te vervallen in sociaal isolement. En dit in een historisch & groen kader in het midden van de stad. Daarvoor wordt ondermeer de later toegevoegde theaterzaal afgebroken zodat er een schaduwrijke binnentuin kan gecreëerd worden, niet onbelangrijk voor ouderen. De zonnige tuin achteraan loopt over in de speelkoer van een school. Mogelijks kan er aan meervoudig ruimtegebruik gedaan worden & ontstaat ook hier een wisselwerking. De staat van het gebouw & de grote investering voor restauratie/renovatie zorgt ervoor dat de rendabiliteit een evenwichtsoefening zal worden.

  • In opdracht van Samenhuizen VZW maakten we een haalbaarheidsstudie om dit historisch gebouw in het centrum van Mechelen om te vormen tot woongemeenschap, mogelijks voor ouderen. Abbeyfield Vlaanderen vzw wilde hier graag zo’n 11 units realiseren & verhuren. Naast de privé woonunits, kan er ruimte voorzien worden voor een gemeenschapslokaal & enkele gezamenlijke voorzieningen. Mogelijks ook voor een inwonende zorgverstrekker. Op deze manier kunnen ouderen zelfstandig blijven wonen zonder te vervallen in sociaal isolement. En dit in een historisch & groen kader in het midden van de stad. Daarvoor wordt ondermeer de later toegevoegde theaterzaal afgebroken zodat er een schaduwrijke binnentuin kan gecreëerd worden, niet onbelangrijk voor ouderen. De zonnige tuin achteraan loopt over in de speelkoer van een school. Mogelijks kan er aan meervoudig ruimtegebruik gedaan worden & ontstaat ook hier een wisselwerking. De staat van het gebouw & de grote investering voor restauratie/renovatie zorgt ervoor dat de rendabiliteit een evenwichtsoefening zal worden.