VISIE

Wat we doen

Als ecologisch architect en maatschappelijk geëngageerd architectuurbureau houden we ons voornamelijk bezig  met het wonen van de mens in al zijn vormen, van particuliere eengezinswoning tot cohousing. Van verbouwing (herbestemming van bestaand patrimonium) tot nieuwbouw (bijna altijd in stedelijke context).

Elk gebouw moet een meerwaarde leveren aan het leven van de bewoner, de straat, de buurt, de wereld. Groen, licht, zicht, sociaal contact … kunnen het verschil maken in de levenskwaliteit van een bewoner.
Op straatniveau gebruiken we bv. vaak overdekte buitenruimtes om te keuvelen,
te schuilen, te spelen … om de sociale interactie te stimuleren. Een gebouw kan ook een referentiepunt zijn in de wijk, een “stimulator” van het buurtleven.

Naast ecologische architectuur houden we ons bezig met gezondheid, milieu en stad.
We willen daarbij op een constructieve manier laten zien dat het anders kan & vooral dat ecologie & economie hand in hand kunnen gaan.
Als ecologisch architectenbureau willen we een kwalitatieve leefwereld op alle niveaus creëren, van woning, over straat tot stad. Via subtiele ingrepen en een integrale aanpak een intelligent en logisch antwoord geven op omgeving en gebruikers.
Daarbij stellen we mens & milieu centraal. We werken met materialen die gezond zijn voor de mens (geen afgifte van emissies aan het interieur, vocht regulerende materialen etc) én voor het milieu (hernieuwbaar, nagroeibaar, propere productie etc).
Dat vereist een geïntegreerde aanpak, rekening houdend met de Trias Energetica, Life Cycle Analysis, afbraak, water, hernieuwbare energie
We zetten ook in op cohousing via herbestemming of compacte inbreidingsprojecten omdat het de uitgelezen woonvorm is om een antwoord te bieden aan de individualisering van de
maatschappij, de milieu impact, de ruimte inname, …

Eco-logisch.

Het team van DAM architecten bestaat momenteel uit: Ken Dupont, Bernard Stroo, Victor Everaerts, Anne Beels & Tuur Van den Steen.

ben-energie-neutraal energiebewust_architect SAMENHUIZEN ecologisch architect VIBE