dima
  • X

    Haalbaarheidsstudie Wooncoop: “Heartbreak Hotel” (quickscan)

    Op de Markgravelei in Antwerpen kwam de pastorij te koop waarvan de kern door Bourla werd ontworpen. We werden gevraagd een snelle haalbaarheidsstudie of quickscan te maken naar  een mogelijke samenwoonvorm binnen de bestaande contouren van het gebouw. De doelgroep zou bestaan uit vrouwen die plots in een relatiebreuk zitten, een “Heartbreak Hotel”. Daarbij vinden ze onderdak & steun bij gelijke zielen, kinderen kunen samen spelen… We onderzochten mogelijke organisaties, het aantal te verwezenlijken units, de kosten… zodat we een bod konden uitbrengen. Dit ism Wooncoop.  Jammer genoeg verkocht het Bisdom het pand uiteindelijk aan een andere kandidaat.

  • Op de Markgravelei in Antwerpen kwam de pastorij te koop waarvan de kern door Bourla werd ontworpen. We werden gevraagd een snelle haalbaarheidsstudie of quickscan te maken naar  een mogelijke samenwoonvorm binnen de bestaande contouren van het gebouw. De doelgroep zou bestaan uit vrouwen die plots in een relatiebreuk zitten, een “Heartbreak Hotel”. Daarbij vinden ze onderdak & steun bij gelijke zielen, kinderen kunen samen spelen… We onderzochten mogelijke organisaties, het aantal te verwezenlijken units, de kosten… zodat we een bod konden uitbrengen. Dit ism Wooncoop.  Jammer genoeg verkocht het Bisdom het pand uiteindelijk aan een andere kandidaat.