dima
  • X

    Idee voor buurtlokaal “Brilschans”

    Een oud korfballokaal in het Brilschanspark te Berchem kan worden omgebouwd tot een buurtlokaal met functies op wijkniveau. Jeugdverenigingen, buurtbewoners, lokale evenementen zoals Bar Brilschans… kunnen de infrastructuur gebruiken waardoor de sociale cohesie wordt bevorderd. De ingrepen zijn minimaal & ecologisch. Een groengevel kan al voldoende zijn om het lokaal om te vormen tot een aanlokkelijk trefpunt. Tegelijkertijd stelt het gebouwtje zich bescheidener op in het parklandschap.

  • Een oud korfballokaal in het Brilschanspark te Berchem kan worden omgebouwd tot een buurtlokaal met functies op wijkniveau. Jeugdverenigingen, buurtbewoners, lokale evenementen zoals Bar Brilschans… kunnen de infrastructuur gebruiken waardoor de sociale cohesie wordt bevorderd. De ingrepen zijn minimaal & ecologisch. Een groengevel kan al voldoende zijn om het lokaal om te vormen tot een aanlokkelijk trefpunt. Tegelijkertijd stelt het gebouwtje zich bescheidener op in het parklandschap.