dima
  • X

    Masterplan dorpsuitbreiding “Runkenberg”

    Samen met Fris in het landschap & SpaceLab ontwikkelde DAM architecten een masterplan voor een duurzame stedenbouwkundige ontwikkeling met zo’n 125 woningen aan de rand van de gemeente Lede. Op vraag vd gemeente diende het hier om groepswoningbouw te gaan. De structuur werd bepaald door bestaande landschapselementen; weiden, grachten, afwatering, doorsteken… Dit resulteerde in de keuze om een soort dense dorpsstraat te creëren. De auto’s rijden aan de zijkant vd site in een ondergrondse garage. De site zelf is autovrij. De dorpsstraat krijgt een karrespoor met minimale verharding.  De bebouwing is een soort gemuteerde vierkantshoeve die uitwaaiert naar het landschap. Zo hebben alle woning zicht & toegang tot groen. Door de woningen dens te groeperen, blijft dat landschap (groen, water…) ook gevrijwaard.

  • Samen met Fris in het landschap & SpaceLab ontwikkelde DAM architecten een masterplan voor een duurzame stedenbouwkundige ontwikkeling met zo’n 125 woningen aan de rand van de gemeente Lede. Op vraag vd gemeente diende het hier om groepswoningbouw te gaan. De structuur werd bepaald door bestaande landschapselementen; weiden, grachten, afwatering, doorsteken… Dit resulteerde in de keuze om een soort dense dorpsstraat te creëren. De auto’s rijden aan de zijkant vd site in een ondergrondse garage. De site zelf is autovrij. De dorpsstraat krijgt een karrespoor met minimale verharding.  De bebouwing is een soort gemuteerde vierkantshoeve die uitwaaiert naar het landschap. Zo hebben alle woning zicht & toegang tot groen. Door de woningen dens te groeperen, blijft dat landschap (groen, water…) ook gevrijwaard.