BIO

In zijn architectuurstudies te Antwerpen, Diepenbeek & Schotland legt Ken Dupont de nadruk op het menselijk aspect van wonen & stedenbouw. Van het afdak aan de voordeur tot groepswoningbouw. Ook volgt hij de optie bio-climatisch bouwen.

In 2000 studeert hij af met een studie over hoe een bepaalde typologie van collectieve huisvesting het gedrag van de bewoners kan sturen of omgekeerd. Dit vooral in de overgang tussen publieke & privé. Wanneer werkt iets & wanneer niet?

Na ervaring op te doen op verschillende bureau’s start hij in 2003 met DAM Architecten.
In 2006 verschijnen de eerste aanzetten tot gezonder, energiebewuster & duurzamer bouwen.
Vanaf 2009 bouwen we waar mogelijk echt doorgedreven ecologisch, passief of laag energetisch.
Om dit volledig te beheersen volgt Ken het postgraduaat “Bio-ecologisch bouwen” van VIBE aan de Kaho St Lieven in Gent. Daar wordt naast ecologisch bouwen uitgebreid aandacht besteed aan regionale & mondiale milieuproblematieken, duurzame stedenbouw en cohousing. Cohousing wordt een focuspunt. We bezoeken –al dan niet samen met Samenhuizen – vele cohousingprojecten in België, Duitsland, Denemarken …
Ondertussen worden we ook bouwpartner van Vibe, het Vlaams instituut voor Bio-Ecologisch bouwen.

In het postgraduaat “Bio-ecologisch bouwen” leert Ken Wouter Leenders kennen. Ook Wouter werkte bij verschillende bureau’s aan grote projecten & kent het klappen van de zweep. Tevens volgde hij de opleiding tot EPB-verslaggever. Hij verbouwt zijn eigen woning op een doorgedreven ecologische manier. Hij onderzoekt daarbij kritisch de keuzes tussen zuiver ecologisch bouwen of zondigen om (bouwfysisch, EPB-gewijs, economisch) beter te presteren.

De krachten worden gebundeld & het bureau evolueert tot een ervaren team van 4 man met een duidelijke visie op architectuur, mens, milieu & maatschappij. We werken vaak samen met dezelfde ingenieurs, EPB-verslaggevers, ervaren aannemers etc om als bouwteam een sluitende service te bieden & een hoogwaardig gebouw te kunnen opleveren.