DAM architecten laureaat wedstrijd COHOUSING SCHORVOORT van DE ARK

DAM architecten heeft de wedstrijd gewonnen voor een cohousingproject in Schorvoort (Turnhout) uitgeschreven door sociale huisvestingsmaatschappij DE ARK. De wedstrijdvraag omvatte 25 wooneenheden voor verschillende gezinssamenstellingen, een commonhouse, gemeenschappelijke voorzieningen, een moestuin etc. Uit de 4 weerhouden kandidaturen werd DAM architecten gekozen ondermeer op basis van hun ervaring in cohousing & het participatieve proces. We stelden ook voor de densiteit te verhogen om beter te doen dan de Vlaamse norm & de lage densiteit van de omliggende wijken te compenseren. De woningen zijn ingepland rond een gemeenschappelijk autovrij binnengebied. Achteraan krijgen ze een privétuin met laad-& loszone. Het groene binnengebied opent zich naar het park, moestuin & commonhouse.  Deze laatste vormt een baken aan het fietspad naar het centrum & zorgt dat de nieuwe gemeenschap “Land van Aa” banden aangaat met de bestaande bewoners van Schorvoort.           -ism Studio K