dima
  • X

    Masterplan Meysterbergen & poortgebouw De Biehal

    Op de zorgcampus Meysterbergen te Lommel komen allerlei gebouwen met een sociale insteek. Men vroeg ons het bestaande masterplan vooraan verder uit te werken om context te verschaffen aan het poortgebouw dat we voor maatwerkbedrijf De Biehal moeten ontwikkelen & ook meer eenheid te brengen op de site. Om alle gebouwen te verbinden, komt er een wandelboulevard met rustplekken, speelplekken, groen, water enzovoorts. Ook het café van De Biehal grenst hieraan.
    Het gebouw van de Biehal kreeg een compacte zeshoekige vorm die de overgang maakt tussen het achterliggende deel met zijn orthogonale structuur (uit het eerdere masterplan) & het schuine stratenpatroon. Elke gevel vertegenwoordigt een functie. De Biehal plant een gebouw van 2x 1000m² met kantoren, een kringwinkel, horeca, een strijkdienst enzovoorts. Deze wordt opgevat als een ecologische & circulaire industriehal, een multifunctionele markthal. Aan de straatkant komt een kringwinkel, gelegen aan een plein waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, kleine evenementen kunnen plaatsvinden… Op die manier wordt De Biehal een ankerpunt aan de steenweg naar Lommel.

  • Op de zorgcampus Meysterbergen te Lommel komen allerlei gebouwen met een sociale insteek. Men vroeg ons het bestaande masterplan vooraan verder uit te werken om context te verschaffen aan het poortgebouw dat we voor maatwerkbedrijf De Biehal moeten ontwikkelen & ook meer eenheid te brengen op de site. Om alle gebouwen te verbinden, komt er een wandelboulevard met rustplekken, speelplekken, groen, water enzovoorts. Ook het café van De Biehal grenst hieraan.
    Het gebouw van de Biehal kreeg een compacte zeshoekige vorm die de overgang maakt tussen het achterliggende deel met zijn orthogonale structuur (uit het eerdere masterplan) & het schuine stratenpatroon. Elke gevel vertegenwoordigt een functie. De Biehal plant een gebouw van 2x 1000m² met kantoren, een kringwinkel, horeca, een strijkdienst enzovoorts. Deze wordt opgevat als een ecologische & circulaire industriehal, een multifunctionele markthal. Aan de straatkant komt een kringwinkel, gelegen aan een plein waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, kleine evenementen kunnen plaatsvinden… Op die manier wordt De Biehal een ankerpunt aan de steenweg naar Lommel.