Welkom

DAM architecten is een maatschappelijk geëngageerd architectuurbureau dat ecologisch & energetisch bouwt. Onze specialiteit is het wonen van de mens in al zijn vormen, van de eengezinswoning of familiewoning, over zorgwoning & kangoeroewoning tot cohousing & andere samenwoonvormen. Van verbouwing (herbestemming van bestaand patrimonium) tot nieuwbouw (bijna altijd in stedelijke context).

Belangrijk in onze architectuur is mens, milieu en samenleving. We creëren kwalitatieve leefwerelden op alle niveaus; van woning, over straat tot stad. Biotopen. Dat doen we enerzijds door subtiele ingrepen en anderzijds door een integrale aanpak. We proberen met onze gebouwen een intelligent/logisch antwoord geven op omgeving en gebruikers. We zetten daarbij al jaren in op cohousing & andere samenwoonvormen, omdat deze de uitgelezen woonvorm is om een antwoord te bieden aan de individualisering van de maatschappij, de milieu-impact, de ruimte-inname, … Vaak via herbestemming van bestaand patrimonium of compacte inbreidingsprojecten. We werken daarbij met materialen die gezond zijn voor de mens & milieu (geen afgifte van emissies aan het interieur, vocht regulerende materialen, hernieuwbaar/nagroeibaar, propere productie etc). We werken waar mogelijk low-tech door gebruik te maken van bv. passieve zonnewinsten. We bewijzen dat dat ecologie & economie hand in hand kunnen gaan.

Het team van DAM architecten bestaat momenteel uit: Ken Dupont, Janne Daman, Bernard Stroo, Victor Everaerts & Anne Beels.