5 februari 2018: DAM architecten wint wedstrijd cohousing BERKENHOF in Edegem voor groep BERCOHOF

De groep BERCOHOF vroeg ons in het najaar om hun project mee uit te werken voor de cohousingwedstrijd die de gemeente Edegem op touw zette. We adviseerden de groep wat betreft het architecturale/stedenbouwkundige luik & zetten hun ideeën om in een sluitend ruimtelijk concept zoals we dat vaak bij haalbaarheidsstudies of stedenbouwkundige masterplans doen. De gemeente & de buurtwoners hebben nu uit de 3 laureaten ons project gekozen als beste. We scoorden het hoogste op de toepassing van cohousingprincipes, energetisch  & ecologisch concept, meerwaarde naar de buurt… Het gaat om een inbreidingsproject aan de rand vh centrum van Edegem, vlak bij knooppunten van openbaar vervoer. We voorzien een compact nieuwbouw volume met een mix van een 15-tal woningen in een gemeenschappelijke tuin met een maximum aan groen. Het oude Berkenhof wordt gerenoveerd als gemeenschapshuis, coworkingplace & begeleid zelfstandige wonen. Het wordt voorzien van een moderne, transparante uitbouw die het gebouw een frisse uitstraling moet geven. Dit volume is zo ingepland dat vooraan een buurtpleintje ontstaat & achteraan een privétuin voor de bewoners. De grote beuk krijgt een prominente plaats in het verhaal. Het project wordt ism de stedenbouwkundige dienst én de buurtbewoners verder verfijnd.