Studie 3 “collectieve” woonvormen integraal online

Onze studie collectieve woonvormen (2000) staat nu integraal online. Het is een studie naar de sociaal-ruimtelijke patronen van 3 type’s van dicht-op-elkaar- wonen; het vooroorlogs Berlijns bouwblok met binnenkoer, de naoorlogse modernistisch blokken op poten en de tuinwijk.  Het is een onderzoek naar hoe een bepaalde typologie de mensen hun gedrag beïnvloedt en stuurt, hoe de mensen het gebouw gebruiken (of niet gebruiken). Het accent lag hierin op de overgang tussen privé en openbaar gebied. Wanneer palmen mensen het voorgebied aan hun deur in, wanneer niet? Welke voorwaarden stimuleren (of ontmoedigen) de sociale interactie? THESIS – Collectieve huisvesting – SMALL