• X

  Cohousing GILDENHUIS Mechelen

  In opdracht van Samenhuizen VZW maakten we een haalbaarheidsstudie om dit historisch gebouw in het centrum van Mechelen om te vormen tot woongemeenschap, mogelijks voor ouderen. Abbeyfield Vlaanderen vzw wilde hier graag zo’n 11 units realiseren & verhuren. Naast de privé woonunits, is er ruimte voorzien voor een gemeenschapslokaal & enkele gezamenlijke voorzieningen. Mogelijks ook voor een inwonende zorgverstrekker. Op deze manier kunnen ouderen zelfstandig blijven wonen zonder te vervallen in sociaal isolement. En dit in een historisch & groen kader in het midden van de stad. Daarvoor wordt ondermeer de later toegevoegde theaterzaal afgebroken zodat er een schaduwrijke binnentuin kan gecreëerd worden, niet onbelangrijk voor ouderen. De zonnige tuin achteraan loopt over in de speelkoer van een school. Mogelijks kan er aan meervoudig ruimtegebruik gedaan worden & ontstaat ook hier een wisselwerking. De staat van het gebouw & de grote investering voor restauratie/renovatie zorgt ervoor dat de rendabiliteit een evenwichtsoefening zal worden.

 • X

  Cohousing GUMMARUS Mechelen

  Nadat we een positieve haalbaarheidstudie hadden opgemaakt, kocht de VME Gummarushof de Gummarus-site. Deze omvat ondermeer charmante schoolgebouwen, een pastorij & kerk van architect Huygh die op de erfgoedlijst staat. DAM architecten werkte het ontwerp uit, verzorgde de aanvraag tot stedenbouwkundig attest, de bouwaanvraag etc.  De klassen van het schoolgebouw worden omgevormd tot zo’n 23 wooneenheden. Daarvoor wordt op het dak van de achtervleugel een  dakvolume voorzien & wordt het gabarit van de zijvleugel afgebouwd zoals het altijd bedoeld lijkt geweest. Elke bewoner krijgt zijn privé woonentiteit maar de groep zal ook kerk & hoekgebouw delen om samen activiteiten te doen. Ze zullen ook een wasberging delen, een fietsenberging & werkplaats, een moestuin, speeltuin, enkele elektrische auto’s etc. De kerk wordt mogelijks ook een gemeenschapsruimte op wijkniveau. De pastorij wordt in een latere fase mogelijks een kleine woongemeenschap. Eventueel zal deze later vervangen worden door een nieuwbouw dat zal vormgegeven worden als een echt poortgebouw tot de site. De milieu impact (LCA) dient zo laag mogelijk te zijn. De energiezuinigheid & onafhankelijkheid zo groot mogelijk. We gaan uit van de BEN-norm. De verdere uitwerking van de architectuuropdracht & de verbouwing zelf worden verzorgd door DENC! Studio.

  -ism SPACELAB: http://www.space-lab.be & SAMENWONEN MECHELEN vzw: http://www.samenwonen-mechelen.be/

 • X

  Cohousing GROENE LELIE Hoboken

  Stedelijk mini-cohousingproject

  Een mini-gemeenschap van 3 compacte woonunits met verschillende typologieën (appartement, duplex, studio). Bedoeling is dat bewoners (familie & buren) bij elkaar binnen lopen en elkaar helpen. Elke unit heeft zijn eigen privéterras. Er is een gemeenschappelijk binnentuin waaraan een gemeenschapsruimte werd gekoppeld om samen te koken, feestjes te geven… Deze is bereikbaar via een binnenstraat zodat ze verhuurd kan worden voor yogasessies en dergelijke. Verder is er een gemeenschappelijke wasberging, een hammam, een fietsenberging & een Oxfamwinkel. Alles is georiënteerd op het binnengebeid dat een beetje dienst doet als centraal punt en openheid/licht brengt in alle ruimtes. De wooneenheden plooien zich rond een “black box” met daarin traphal, lift (toegankelijkheid), badkamer en berging. De raamopeningen in de gevels, al dan niet met screens of luifels, zijn zo gedimensioneerd dat ze een optimaal gebruik maken van passieve zonnewinsten zonder oververhitting te veroorzaken. De resterende warmtevraag wordt ingevuld via warmtepompen op het dak. De meeste units zijn voorzien van een balansventilatiesysteem. Allemaal zijn ze aangesloten op de regenwaterput.

 • X

  Cohousing WITTESTRAAT Berchem

  We hielpen een groep cohousers op zoek naar een bestaand pand in Antwerpen om te verbouwen naar een cohousingproject van ca. 20 units.
  In hun zoektocht stonden we de groep bij door de interessante panden te screenen op ruimtelijke mogelijkheden en bouwfysische toestand, hoeveel units er optimaal voorzien kunnen worden, wat de kostprijs van de verbouwing zal zijn…  Voor het oude politiecommissariaat in De Wittestraat te Berchem maakten we een uitgebreide haalbaarheidsstudie op. Maar de zoektocht gaat voort.

 • X

  Studie collectieve woningbouw

  Studie (2000) naar de sociaal-ruimtelijke patronen van 3 type’s van collectieve woningbouw: het vooroorlogs Berlijns bouwblok met binnenkoer, de naoorlogse
  modernistische “potenblokken” en de tuinwijk. Op het Kiel in Antwerpen liggen deze 3 typologieën naast elkaar. Deze zijn als casestudy gebruikt. Het is een onderzoek naar hoe een bepaalde typologie het gedrag van de bewoners beïnvloedt en stuurt, hoe de mensen het gebouw gebruiken (of niet). Het accent lag hierbij op de overgang tussen privé- en openbaar gebied. Wanneer palmen mensen het voorgebied aan hun deur in, wanneer niet? Welke voorwaarden
  stimuleren (of ontmoedigen) de sociale interactie? Voor de studie werden onder meer volgende boeken gebruikt: “A pattern language” van Christopher Alexander, “Leven tussen huizen” van Jan Gehl, “Ruimte maken, ruimte laten” van Herman Hertzberger…  De volledige studie vindt U hier:  THESIS – Collectieve huisvesting – SMALL

 • X

  Cohousing KEMPEN Herentals

  We verleenden deze groep bijstand in het vormgeven van een woonconcept. Zo gaven we een lezing over de verschillende vormen van collectief wonen (door de eeuwen
  heen) en de consequenties van elk type op privacy, collectiviteit etc. Ook maakten we een vragenlijst op die hen moet laten nadenken over hoe zij willen
  (samen-)wonen. Wanneer een bouwgrond of pand gevonden wordt, kunnen we dit in een concreet ontwerp gieten.
  We verleenden ook bijstand in het beoordelen & verwerven van een potentiële bouwgrond of pand.

 • X

  Cohousing KORTRIJK

  Deze groep zocht een perceel in de stadsrand om geen verse grond aan te snijden & zodat ze dicht bij winkels & openbaar vervoer zouden wonen… De “Kop van Prado” vormt de overgang tussen het centrum & de omliggende wijken. Het project wordt een ankerpunt voor de wijk. We integreren ons gebouw in de buurt onder meer door een verlenging van de steeg onder ons gebouw. Kinderen kunnen zo veilig met de fiets passeren (“doorwaadbaarheid” van de plek). Aan de wat drukkere invalsweg krijgen de woningen hogerliggende ramen zodat een buffer ontstaat, analoog aan bel-etagewoningen. Aan de achterzijde zijn balkons & passerellen voorzien die toegang geven tot de woningen. Door die toegang via het binnengebied te voorzien, wordt interactie gestimuleerd. Het gebouw is een flexibele cascostructuur (voornamelijk houtskelet). Enkel de technieken (hernieuwbare energie, waterrecuperatie etc) zijn gemeenschappelijk. Om zoveel mogelijk groen binnengebied te bewaren, werd de gemeenschapsruimte (net als de parking) ondergronds voorzien. Deze is volledig beglaasd & geeft via een talud (schuif af, amfitheater) uit op het groene binnengebied. Daar wordt speelruimte voorzien, een moestuin, fruitbomen etc. Het gehele project streeft – zowel in zijn bouwproces als in zijn gebruik – naar een zo klein mogelijke ecologische impact. Daartoe werken we met ecologische & hernieuwbare materialen (LCA), recyclage (C2C), recuperatie, hernieuwbare energie… Dit was een wedstrijd waarbij we de 2e plaats haalden.

 • X

  Venus lofts

  Transformatie Pakhuis tot lofts te Antwerpen

  Twee pakhuizen in de Antwerpse studentenbuurt worden omgevormd tot zo’n 9 lofts.
  Het rechter gedeelte is een typisch stapelhuis met kleine ramen & eerder lage plafonds met zware houten balken.
  Het linker gedeelte is smaller maar de ruimtes zijn hoger & lichter. Dit gebouw is recenter & men is hier overgeschakeld op een stalen constructie.
  Deze verschil in typologie & ruimtebeleving geeft mogelijkheden.
  Het robuuste karakter (bakstenen wanden) & de ruimtewerking zoveel mogelijk behouden door een het aantal ingrepen te beperken. Enkele primaire volumes koudweg in de ruimte & losse wanden als kamerschermen laten de ruimte rondom rond doorlopen.

 • X

  Appartement National

  2 duplexappartementen & winkel

  De Nationalestraat is een belangrijke ader in de Antwerpse binnenstad.
  Aangelegd in 1930 naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van België verbindt ze ‘t Zuid met de binnenstad en vormt ze een psychologische poort tot de kernstad.
  Het gebouw mocht dan ook een ijkpunt zijn in de mental map.
  Tegelijkertijd ligt het in een Cultuur-Historisch-Esthetisch waardevol gebied.
  Schaal, ritme & materialisatie vd oude gebouwen werden gesampled, geabstraheerd, geherinterpreteerd & omgesmolten tot één geheel. De vele perspectieven en boeiende zichten op kerken & andere landmarks werden optimaal benut door de verschillende point-de-vues consequent te voorzien van een erker of een balkon.

 • X

  Spoor Noord

  Nieuwbouw Appartementsgebouw Antwerpen

  Op een perceel van circa 30 bij 30m wordt een appartementsgebouw opgetrokken van zo’n 20 eenheden.
  Het gebouw wordt ingepast tussen enkele karaktervolle panden, uitlopers van de integraal geklasseerde De Marbaixstraat achter de hoek. Deze panden in neo-vlaams baksteenrenaisaance, een vorm van art nouveau, hebben een zeer vertikale ritmering. Deze ritmering, inclusief de hoge plint die het gelijkvloers vormt, wordt overgenomen in het appartementsgebouw. De hoofdbouw met inpandige balkonnetjes (loggias) sluit links sluit aan bij het lagere pand. Bovenop worden nog 2 terugliggende verdiepingen geplaatst die de lijn volgen van de rechterbuur. Hier worden ruime appartementen voorzien met terrassen die uitzicht bieden op park Spoor Noord. Dit terugliggend volume is vrijer & lichter dan de bakstenen onderbouw en zorgt ervoor dat het gebouw geen té zware monoliet wordt die de fijne architectuur van de buren misschien niet verdraagt.