dima
 • X

  Studie collectieve woningbouw

  Studie (2000) naar de sociaal-ruimtelijke patronen van 3 type’s van collectieve woningbouw: het vooroorlogs Berlijns bouwblok met binnenkoer, de naoorlogse
  modernistische “potenblokken” en de tuinwijk. Op het Kiel in Antwerpen liggen deze 3 typologieën naast elkaar. Deze zijn als casestudy gebruikt. Het is een onderzoek naar hoe een bepaalde typologie het gedrag van de bewoners beïnvloedt en stuurt, hoe de mensen het gebouw gebruiken (of niet). Het accent lag hierbij op de overgang tussen privé- en openbaar gebied. Wanneer palmen mensen het voorgebied aan hun deur in, wanneer niet? Welke voorwaarden
  stimuleren (of ontmoedigen) de sociale interactie? Voor de studie werden onder meer volgende boeken gebruikt: “A pattern language” van Christopher Alexander, “Leven tussen huizen” van Jan Gehl, “Ruimte maken, ruimte laten” van Herman Hertzberger…  De volledige studie vindt U hier:  THESIS – Collectieve huisvesting – SMALL

 • Studie (2000) naar de sociaal-ruimtelijke patronen van 3 type’s van collectieve woningbouw: het vooroorlogs Berlijns bouwblok met binnenkoer, de naoorlogse
  modernistische “potenblokken” en de tuinwijk. Op het Kiel in Antwerpen liggen deze 3 typologieën naast elkaar. Deze zijn als casestudy gebruikt. Het is een onderzoek naar hoe een bepaalde typologie het gedrag van de bewoners beïnvloedt en stuurt, hoe de mensen het gebouw gebruiken (of niet). Het accent lag hierbij op de overgang tussen privé- en openbaar gebied. Wanneer palmen mensen het voorgebied aan hun deur in, wanneer niet? Welke voorwaarden
  stimuleren (of ontmoedigen) de sociale interactie? Voor de studie werden onder meer volgende boeken gebruikt: “A pattern language” van Christopher Alexander, “Leven tussen huizen” van Jan Gehl, “Ruimte maken, ruimte laten” van Herman Hertzberger…  De volledige studie vindt U hier:  THESIS – Collectieve huisvesting – SMALL