• X

  1. Inleiding

  LOGOae3 copyEcopolis-principes zijn richtlijnen voor een duurzame stedenbouw. Enkele thema’s worden hier besproken. De volledige studie vindt U ondermeer op de site van Ademloos.
  Alle thema’s gaan uit van de Trias Energetica:
  Stap 1 = voorkom de vraag (bv naar energie)
  Stap 2 = gebruik enkel hernieuwbare materialen, energie …
  Stap 3 = Gebruik die zo efficiënt mogelijk

  Rond 1860 werd de Brialmontomwalling als verdedigingsgordel opgetrokken. Rond 1905 werd die weer afgebroken wegens achterhaald. De gronden bleven grotendeels braakliggend tot de aanleg vd Kleine Ring (1968). De Grote Ring was gepland maar werd nooit gebouwd.
  Met de jaren rees een ruimtelijk conflict & gezondheidsconflict tussen het stijgend aantal auto’s op de Ring & de bebouwde omgeving. Fijn stof, Co2, No2, lawaai … De Vlaamse regering stelt een oplossing voor dat enkel focust op mobiliteit & infrastructuur. Dit BAM-tracé gaat door de stad & wordt verworpen in een volksreferendum. Actiegroep StratenGenraal komt met een Meccano-tracé met ondermeer een noordelijkere/logischere aansluiting richting haven.

  Herfst 2012 stelt Stramien “Uit de ban vd Ring” voor waarbij zij het plan opvatten de Singel op een overkapte Ring te leggen zodat op- en afritten simpeler zijn. Het doorgaand verkeer & het plaatselijk verkeer wordt gescheiden. Dit biedt kansen voor de leefbaarheid & DAM Architecten begint meteen een studie naar de aanpak vd gronden bovenop de overkapte Ring.
  We zien daarbij de overkapte Ring –mede door zijn centrale ligging- echt als levensader voor kernstad & districten. Niet alleen om zuurstof & ruimte te brengen, maar ook oplossingen te bieden voor andere stedelijke problemen zoals groen, water, energie, afval, woningbouw, scholenbouw, openbaar vervoer, veilig verkeer voor zachte weggebruikers, betaalbaarheid van het project (terugverdieneffecten) etc.
  De studie wordt in juni 2013 voorgesteld. De eerste lezing vindt plaats in september 2013 voor Ademloos & StratenGeneraal. De volledige studie vindt U terug op hun website en hier: KenDupontTHESIS040613AntwerpenEcopolisREVIS

  Kortere publicaties vindt U ondermeer terug op de website van Susta
  http://susta.be/nl/nieuws/2014/04/aoantwerpen-ecopolisa-sterk-plan-voor-een-overkapte-ring
  & in het tijdschrift Wonen met de natuur (Vibe) maart 2014.

  Begin 2014 ontstaat Ringland …

   

 • X

  2. Groen

  Stap 1: herstellen vh landschap & creëren van een groene onderlegger. In dit geval een heuvellandschap gevormd door taluds vd oude Ring, op&afritten …
  Stap 2: Verbinden van groen (defragmenteren), zowel de restruimtes als de parken.
  Stap 3: Groene vingers de stad in leiden (aanvoer koele & verse lucht)

  Groen moet je ook gebruiken in de typologie (herkenbaarheid) van straten (dreef, laan, boulevard, invalsweg, buurtweg). Groen als luchtzuivering (anti urban canyon), koeling (anti heat Island), biodiversiteit (luchtlijn voor vogels, bijen) …
  We werken met autovrije groenzones rond de woonwijken; speelgroen dicht bij huis, avontuurlijk groen wat verder weg, volkstuintjes …

  Beheer: liever een weide met wilde bloemen (biodiversiteit) ipv een strak “gazon”. Schapen ipv een grasmaaier op diesel

 • X

  3. Water

  Verantwoord waterbeheer door opvang, buffering, zuivering & hergebruik, infiltratie, verbinden van waterlopen (grachten Brialmont, Schijn, Schelde), water als koeling tegen Heat Island effect …
  De “kommen” tpv een oude afrit kunnen dienen als waterbekkens of recreatie zoals dat vroeger het geval was ten tijde van de Brialmontomwalling.
  Water als transport: watertaxi’s vanuit Wommelgem & omstreken, Boom & omstreken … richting Antwerpen. Low Wash Catamarans genereren bijna geen golfslag & hebben amper infrastructuur nodig.

 • X

  4. Verkeer

  Omwille van een compacte en eenvoudige infrastructuur leggen we de Singel op de Ring & heffen we het landschap op als geluidswal & visuele buffer. Het beeld vd oude omwalling komt daardoor deels terug. Op de kruising vd Singel & de aan invalswegen komen de stadspoorten terug in de vorm van randparkings & HUB voor openbaar vervoer. Inspiratie: parking Messe Stuttgart (Wulf & partners). Een randparking voor winkelende & werkende mensen, parking voor autodelen & autohuren, A-velo (zie het Fietstransferium in fietsstad Houtem NL), een HUB voor vlot/frequent/goedkoop openbaar vervoer, radiaal & concentrisch. Dat wil zeggen dat er ook een Singeltram wordt voorzien. Michel Aubertin voorzag reeds een Ringmetro (noord-zuidlijn) op gronden vd oude Brialmontomwalling met ondergrondse halte op elke invalsweg (1910). Berchem Station wordt uitgebouwd als SuperHub: het oud postsorteercentrum kan herbestemd worden als randparking.

  Trams & bussen rijden enkel op grote invalswegen (radiaal) & de Singel (concentrisch). Tussenliggende wijken, scholen, rusthuizen … kunnen bediend worden door een kleine BuurtBussen (op electriciteit of waterstof) die het stedelijk weefsel beter kunnen indringen.

  Thames Clippers watertaxi’s in Londen. Ook in Antwerpen? Vanuit Wommelgem via het Albertkanaal naar het Lobroekdok? Vanuit Boom over de Schelde naar de stad & de haven? Openbaar vervoer over water via Low Wash Catamarans: weinig golfslag, weinig infrastructuur nodig.

  Al deze zaken zorgen ervoor dat we het verkeer kunnen verminderen (zie ook ons ANTIGOON VOORUIT-noodplan voor de Antwerpse mobiliteit) & we het verkeer kunnen scheiden. In het fijnmazige wegennet staat het STOP-principe voorop. Veilig naar school in het groen, gescheiden vh autoverkeer.

 • X

  5. Energie

  Een biomassacentrale op vergisting is echt klimaat-neutraal. Het verzamelt het GFT-afval vd omliggende wijken & stuurt het als energie terug naar de omliggende wijken (korte afstanden, gesloten keten). Renaat Braem voorzag al een gemeenschappelijke verwarming in zijn sociaal wooncomplex “De Potenblokken” op het Kiel (omstreeks 1958). De biomassacentrale kan een aantrekkelijke vormgeving krijgen (Bib TU Delft door Mecanoo Architecten).

  Ook de kinetische energie/wind/warmte opgewekt door rijdende auto’s in de tunnel eronder kan geoogst worden & minstens dienen om de tunnel zelf te doen instaan voor zijn energie.

  Verder moet men zoeken naar samenwerkingsverbanden, smart grids … Restwarmte uit kantoren kan dienen om het zwembad te verwarmen.